Αυτή η έκδοση Internet Explorer δεν υποστηρίζεται :(

Casa della pizza

Αξεπέραστοι!

Νικηταρά 73
Λάρισα

Επικοινωνία:

2410553672

Χρόνος Παράδοσης:

30 λεπτά

Ελάχιστη Παραγγελία:

Λειτουργία:

Δευτέρα
Mon
13:00 - 01:00
Τρίτη
Tue
13:00 - 01:00
Τετάρτη
Wed
13:00 - 01:00
Πέμπτη
Thu
13:00 - 01:00
Παρασκευή
Fri
13:00 - 01:00
Σάββατο
Sat
13:00 - 01:00
Κυριακή
Sun
13:00 - 01:00

...μετά είδος...