Αυτή η έκδοση Internet Explorer δεν υποστηρίζεται :(

Καυτή ΠΑΤΑΤΑ

Αθήνα - Κορωπί , το πιο γρήγορο παπί!

Κολοκοτρώνη 37
Αθήνα

Επικοινωνία:

2114083576

Ελάχιστη Παραγγελία:

Λειτουργία:

Δευτέρα
Mon
12:00 - 03:00
Τρίτη
Tue
12:00 - 03:00
Τετάρτη
Wed
12:00 - 03:00
Πέμπτη
Thu
12:00 - 03:00
Παρασκευή
Fri
12:00 - 05:00
Σάββατο
Sat
12:00 - 05:00
Κυριακή
Sun
12:00 - 03:00

...μετά είδος...