Ψητά

Μπριζόλα χοιρινη

7,00 €

Κοτόπουλο σούβλας κιλό

8,00 €

Κοτόπουλο σούβλας ολοκληρο

8,00 €

Κοκορέτσι κιλό

28,00 €

Κοντοσούβλι κιλό

28,00 €

Πανσέτα κιλό

20,00 €

Κοτοσουβλι κιλό

20,00 €

Προβατινα παϊδάκια μισο κιλό

10,00 €

Αρνισια παϊδάκια μισο κιλό

14,00 €

Κοκορέτσι μισο κιλό

14,00 €

Κοντοσούβλι μισο κιλό

28,00 €

Μπριζολάκια κιλό

20,00 €

Πανσέτα μισο κιλό

10,00 €

Μπριζολάκια μισο κιλό

10,00 €

Αρνί σούβλας κιλό

28,00 €

Αρνί σούβλας μισο κιλό

14,00 €