Μερίδες & ποικιλίες

Μερίδα γύρος χοιρινός

7,50 €

Μερίδα γύρος κοτόπουλο

8,50 €

Ποικιλία μικρή

8,00 €

Ποικιλία μεσαία

17,00 €

Ποικιλία μεγάλη

23,00 €