Καφέδες

Espresso

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,29 €

Espresso διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,47 €

Espresso τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,21 €

Espresso americano διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,47 €

Espresso τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,21 €

Espresso macchiato

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,38 €

Espresso macchiato διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,56 €

Espresso macchiato τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,30 €

Freddo espresso διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,66 €
Freddo espresso τετραπλός

Freddo espresso τετραπλός

Επισκόπηση

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,39 €
Cappuccino διπλός

Cappuccino διπλός

Επισκόπηση

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,93 €

Cappuccino τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,67 €

Cappuccino latte διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,84 €

Cappuccino latte τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,58 €
Freddo cappuccino διπλός

Freddo cappuccino διπλός

Επισκόπηση

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,75 €

Freddo cappuccino τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,48 €
Freddo cppuccino latte

Freddo cppuccino latte

Επισκόπηση

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,75 €

Freddo cppuccino latte διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,93 €

Freddo cppuccino latte τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,67 €

Flat white διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,93 €

Flat white τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,67 €

Cold brew διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,12 €

Cold brew τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

3,22 €

Cold brew latte διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

2,58 €

Cold brew latte τετραπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

3,68 €

Nescafe

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,38 €

Frappe

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,38 €

Φίλτρου v60

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,84 €

Ελληνικός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,20 €

Ελληνικός διπλός

Με τα υλικά της επιλογής σας

1,38 €