Πατατολιχουδιές

Πατάτες κλασσικές μερίδα

1,60 €

Πατάτες κλασσικές διπλή μερίδα

3,00 €

Πατατοκροκέτες μερίδα

2,50 €

Πατατοκροκέτες διπλή μερίδα

4,00 €

Πατατοκροκέτες a la creme μερίδα

3,00 €

Πατατοκροκέτες a la creme διπλή μερίδα

5,00 €

Πατατοκροκέτες di monico διπλή μερίδα

6,50 €

Πατάτες σωτέ μερίδα

3,00 €

Πατάτες σωτέ διπλή μερίδα

5,00 €

Πατάτες σωτέ special διπλή μερίδα

6,50 €

Πατάτες delux special διπλή μερίδα

7,00 €

Πατάτες σωτέ bolognese διπλή μερίδα

7,00 €