Pasta και ζυμαρικά

Spaghetti napoli

Με τα υλικά της επιλογής σας

5,50 €

Spaghetti bolognese

Με τα υλικά της επιλογής σας

6,50 €

Tortellini super bolognese

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,50 €

Spaghetti carbonara

Με τα υλικά της επιλογής σας

6,90 €

Spaghetti 4 cheese

Με τα υλικά της επιλογής σας

6,90 €

Spaghetti vegetarian

Με τα υλικά της επιλογής σας

6,90 €

Pasta time

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,00 €

Spaghetti tuna

Με τα υλικά της επιλογής σας

8,00 €

Penne super pasta

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,50 €

Tortellini pollo

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,50 €

Penne di monico

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,00 €

Penne arambiata

Με τα υλικά της επιλογής σας

6,90 €

Tortellini a la creme

Με τα υλικά της επιλογής σας

7,50 €