Πεϊνιρλί

Πεϊνιρλί απλο

4,80 €

Πεϊνιρλί μπεικον

5,20 €

Πεϊνιρλί κιμάς

5,10 €

Πεϊνιρλί 4τυρια

5,10 €

Πεϊνιρλί special

5,30 €